Кабінет Міністрів УкраїниПостанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №434 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2011 р. № 434

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405; 2002 р., № 11, ст. 523; 2007 р., № 73, ст. 2716) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. № 434

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1998 р. № 1482 

1. У Положенні про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Дія цього Положення не поширюється на об’єкти незавершеного будівництва, фінансування якого здійснюється в поточному році за рахунок державних капітальних вкладень, та об’єкти капітального будівництва, які передаються в експлуатацію після його завершення.”;

2) у пункті 2:

підпункт “а” доповнити абзацом такого змісту:

“нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, крім об’єктів, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення), яке входить до складу цілісних майнових комплексів підприємств, що не підлягають приватизації, або використовується для розміщення органів державної влади, після виділення його в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) та за умови подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території;”;

підпункт “б” викласти в такій редакції:

“б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва,крім об’єктів, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення), крім майна, зазначеного в абзаці другому підпункту “а” цього пункту, після виділення його в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) за умови подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території;”;

3) останній абзац пункту 4 замінити абзацами такого змісту:

“Передача об’єктів державної власності від одного підприємства до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації) здійснюється:

за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі пропозиції органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації за погодженням з підприємствами, Фондом державного майна, Мінфіном і Міністерством економічного розвитку і торгівлі — щодо цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, що не підлягають приватизації, і нерухомого майна, зазначеного в абзаці другому підпункту “а” пункту 2 цього Положення;

за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, за погодженням з підприємствами, Фондом державного майна і Міністерством економічного розвитку і торгівлі — щодо інших цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна, зазначеного у підпункті “б” пункту 2 цього Положення;

за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації за погодженням з підприємствами — щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого).”;

4) у пункті 6:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“у разі передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства або нерухомого майна — характеристика об’єкта, що передається;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — дев’ятнадцятим;

в абзаці дев’ятому слова “економічне обґрунтування” замінити словами “техніко-економічне обґрунтування”;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий — дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — двадцятим;

в абзаці сімнадцятому слова “економічне обґрунтування” замінити словами “техніко-економічне обґрунтування”;

в абзаці дев’ятнадцятому слово “об’єкти” замінити словами “цілісні майнові комплекси підприємств”, а слова “об’єктами державної власності” — словами “зазначеними підприємствами”;

5) у пункті 7:

абзаци дев’ятий та одинадцятий викласти в такій редакції:

“техніко-економічне обґрунтування, що містить детальні розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких утримуються об’єкти, що передаються, напрями і прогнозовану ефективність їх використання;”;

“титули будов та витяг з проектно-кошторисної документації, у якому зазначено ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництва;”;

абзац дванадцятий виключити;

після абзацу чотирнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять третім;

в абзацах сімнадцятому і двадцять третьому слова “економічне обґрунтування” замінити словами “техніко-економічне обґрунтування”;

6) абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий пункту 10 викласти в такій редакції:

“До акта приймання-передачі об’єктів, зазначених у підпунктах “а”, “б”, “г” і “е” пункту 2 цього Положення, додаються:

зареєстровані в установленому порядку правовстановлюючі документи на нерухоме майно та земельні ділянки;”;

7) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Органи, до сфери управління яких передано державне майно, з дня затвердження акта приймання-передачі зобов’язані:

повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам державної статистики, державної податкової служби, фінансовим органам, Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, відповідним органам охорони культурної спадщини (стосовно об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками) та Міністерству економічного розвитку і торгівлі (стосовно об’єктів, передача яких здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України);

закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством на праві господарського відання або оперативного управління;

внести відповідні зміни до установчих документів підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства;

здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об’єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.”;

8) у тексті Положення слово “Мінекономіки” замінити словами “Міністерство економічного розвитку і торгівлі” у відповідному відмінку, а слово “Держкомстатом” замінити словами “Державною службою статистики”.

2. У Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженому зазначеною постановою:

в абзацах сьомому та двадцять четвертому пункту 5 слово “Держкомстатом” замінити словами “Державною службою статистики”;

у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словами “Міністерство економічного розвитку і торгівлі” у відповідному відмінку.

  автор  admin   створено 25 квітня 2011 20:18   переглядів (1653)   коментарів (0) 


Коментарі:

До даної публікації немає коментарів.

Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by bodikkk