Кабінет Міністрів УкраїниПостанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 25 травня 2011 р. №  573

Київ

Про затвердження переліку органів державного
ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Відповідно до статті 10 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подати:

у тримісячний строк відповідно до компетенції пропозиції щодо приведення постанов Кабінету Міністрів України про затвердження технічних регламентів у відповідність з цією постановою;

у разі внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нового технічного регламенту пропозиції щодо внесення змін до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

Інд.70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. №  573

ПЕРЕЛІК
органів державного ринкового
нагляду та сфер їх відповідальності

Найменування 
органу державного ринкового нагляду

Сфера відповідальності (вид продукції)

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції

Укрморрічінспекція

морське обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1103 “Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання”

НКРЗ

радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (ефективне використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання”

Держветфітослужба

види продукції, включені до групи 24.2 “Продукти агрохімічні” Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Держгірпромнагляд

засоби індивідуального захисту

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

 

прості посудини високого тиску

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску”

 

ліфти

постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів”

 

канатні дороги для перевезення пасажирів

постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів”

 

знаки безпеки і захисту здоров’я працівників

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 “Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”

 

обладнання, що працює під тиском

постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює
під тиском”

 

вибухові матеріали промислового призначення

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Держспоживінспекція

холодильні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 “Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами”

 

електричне та електронне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 “Про затвердження

 

 

Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”

 

лампи побутового використання

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1144 “Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії”

 

текстильні волокна і текстильні вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 13 “Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів”

 

неавтоматичні зважувальні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190 “Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів”

 

засоби вимірювальної техніки

постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 332 “Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки”

 

обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”

 

низьковольтне електричне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання”

 

електрообладнання побутового призначення

постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 5 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення”

 

водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 748 “Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі”

 

прилади, що працюють на газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 “Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі”

 

обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 898 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі”

 

пересувне обладнання, що працює під тиском (крім здійснення нагляду на місцях експлуатації обладнання)

постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 “Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском”

 

машини та устаткування

постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 933 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування”

 

мийні засоби

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 “Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів”

 

іграшки

постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок”

 

радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (крім ефективного використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання”

 

інші види продукції, що не є об’єктами технічних регламентів та не включені до сфери відповідальності інших органів державного ринкового нагляду (крім продукції, нагляд за якою здійснюється відповідно до санітарного законодавства)

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Держлікслужба

медичні вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів”

 

активні медичні вироби, які імплантують

постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 “Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують”

 

медичні вироби для лабораторної діагностикиin vitro

постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики invitro”

Держархбудінспекція

будівельні матеріали, вироби і конструкції класів 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004-2008 (крім лічильників, машин та устаткування)

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 “Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд”

Пробірна служба

дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них (ювелірні та побутові вироби)

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Держатомрегулюван-ня

контейнери для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 “Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування”

 

закриті джерела іонізуючого випромінювання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382 “Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання”

 

системи та елементи, важливі для безпеки ядерних установок

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

 

прилади, обладнання та установки для здійснення радіаційного контролю (у тому числі дозиметричного контролю) та проведення радіаційного моніторингу

—“—

 

джерела іонізуючого випромінювання та установки з джерелами іонізуючого випромінювання, які імпортуються

—“—

 

 

  автор  admin   створено 7 червня 2011 12:27   переглядів (1432)   коментарів (0) 


Коментарі:

До даної публікації немає коментарів.

Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by bodikkk