Верховна Рада УкраїниЗакон України від 07.04.2011 №3220-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на т

                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
           щодо надання субвенції з державного бюджету
          місцевим бюджетам на погашення заборгованості
              з різниці в тарифах на теплову енергію
 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести  до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України,  2011 р.,
N 7-8, ст. 52) такі зміни:

     1) у статті 1:

     у частині  першій  цифри  "281.464.879,4"  та  "42.883.686,5"
замінити відповідно цифрами "285.064.879,4" та "46.483.686,5";

     у частині  другій  цифри  "321.920.850,3"  та  "42.833.830,5"
замінити відповідно цифрами "325.520.850,3" та "46.433.830,5";

     2) статтю 4 доповнити пунктом 40 такого змісту:

     "40) надходження  податку  на  додану вартість при здійсненні
митного оформлення природного газу,  ввезеного на митну  територію
України  у  минулих  періодах,  з  урахуванням штрафних санкцій та
пені";

     3) статтю 14 доповнити пунктом 53 такого змісту:

     "53) субвенцію з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
погашення  заборгованості  з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася,  транспортувалася та  постачалася  населенню,  яка
виникла  у  зв'язку  з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами  державної влади чи органами місцевого самоврядування (за
рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону)";

     4) статтю 20 доповнити пунктом 6 такого змісту:

     "6) субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
погашення  заборгованості  з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася,  транспортувалася та  постачалася  населенню,  яка
виникла  у  зв'язку  з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";

     5) доповнити статтею 34 такого змісту:

     "Стаття 34.   Установити,   що   перерахування   субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці   в   тарифах   на   теплову   енергію,   що  вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю  фактичної  вартості теплової енергії тарифам,  що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами  державної
влади   чи   органами  місцевого  самоврядування,  здійснюється  у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

     6) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України
"Про  Державний  бюджет  України на 2011 рік" ( 2857-17 ) згідно з
додатками N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

     2. Цей Закон набирає чинності з дня,  наступного за днем його
опублікування.
 

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 7 квітня 2011 року
          N 3220-VI
 

                                      Додаток N 1
                                   до Закону України
                          "Про внесення змін до Закону України
                       "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
                      щодо надання субвенції з державного бюджету
                     місцевим бюджетам на погашення заборгованості
                        з різниці в тарифах на теплову енергію"

              Зміни до додатка N 1 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
         "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
 

                                                       (тис. грн.)

--------------------------------------------------------------------------------

|   Код  |   Найменування згідно з   |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |

|        |   класифікацією доходів   |             |     фонд    |    фонд     |

|        |           бюджету         |             |             |             |

|        |      ( v0604201-01 )      |             |             |             |

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|        |Разом доходів:             |285 064 879,4|238 581 192,9| 46 483 686,5|

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|        |Всього доходів (без        |282 556 124,2|236 072 437,7| 46 483 686,5|

|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |

|        |трансфертів)               |             |             |             |

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|10000000|Податкові надходження      |237 888 826,3|216 965 370,2| 20 923 456,1|

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14000000|Внутрішні податки на товари|153 016 900,0|134 831 900,0| 18 185 000,0|

|        |та послуги                 |             |             |             |

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14010000|Податок на додану вартість |111 930 000,0|106 300 000,0|  5 630 000,0|

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14010300|Податок на додану вартість |82 011 000,0 |78 411 000,0 |  3 600 000,0|

|        |з ввезених на територію    |             |             |             |

|        |України товарів            |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------
 

 

                                      Додаток N 2
                                   до Закону України
                          "Про внесення змін до Закону України
                       "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
                      щодо надання субвенції з державного бюджету
                     місцевим бюджетам на погашення заборгованості
                        з різниці в тарифах на теплову енергію"

              Зміни до додатка N 3 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
                        "Розподіл видатків
             Державного бюджету України на 2011 рік"
 

                                                        (тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                        |   Разом:    |

| прог- |функ- |  згідно з відомчою і    |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|             |

|рамної | ціо- |програмною класифікаціями|   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |  видатки   |             |

|класи- |наль- | видатків та кредитування|             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|  розвитку  |             |

|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|            |             |

|видат- | кла- |    ( v0604201-01 )      |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|            |             |

|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|            |             |

|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|       |      |Всього:                  |279 087 019,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 3 098 998,8|32 785 440,0|46 433 830,5|30 520 763,9|2 074 227,6|  844 477,4|15 913 066,6|325 520 850,3|

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2760000|      |Міністерство             |     39 200,0|      1 683,2|             |            |    37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0|           |           |    81 900,0|  3 775 699,0|

|       |      |регіонального розвитку,  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |будівництва та           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |житлово-комунального     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |господарства України     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |(загальнодержавні        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2761000|      |Міністерство             |     39 200,0|      1 683,2|             |            |    37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0|           |           |    81 900,0|  3 775 699,0|

|       |      |регіонального розвитку,  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |будівництва та           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |житлово-комунального     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |господарства України     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |(загальнодержавні        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2761380| 0180 |Субвенція з державного   |             |             |             |            |            |3 600       | 3 600 000,0|           |           |            |  3 600 000,0|

|       |      |бюджету місцевим         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |бюджетам на погашення    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |заборгованості з         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |різниці в тарифах на     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |теплову енергію, що      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |вироблялася,             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |транспортувалася         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |та постачалася населенню,|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |яка виникла в зв'язку    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |з невідповідністю        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |фактичної вартості       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |теплової енергії тарифам,|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |що затверджувалися або   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |погоджувалися            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |відповідними органами    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |державної влади          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |чи органами місцевого    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |самоврядування           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

                                      Додаток N 3
                                   до Закону України
                          "Про внесення змін до Закону України
                       "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
                      щодо надання субвенції з державного бюджету
                     місцевим бюджетам на погашення заборгованості
                        з різниці в тарифах на теплову енергію"

              Зміни до додатка N 7 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
            "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації
            та субвенції) з Державного бюджету України
                  місцевим бюджетам на 2011 рік"
 

                                                       (тис. грн.)

------------------------------------------------------------------

|Код бюджету|  Назва місцевого |  Субвенції з державного бюджету |

|           |     бюджету      |---------------------------------|

|           | адміністративно- |Субвенція спеціального фонду на: |

|           |  територіальної  |---------------------------------|

|           |      одиниці     |    погашення заборгованості з   |

|           |                  |   різниці в тарифах на теплову  |

|           |                  |     енергію, що вироблялася,    |

|           |                  | транспортувалася та постачалася |

|           |                  | населенню, яка виникла в зв'язку|

|           |                  |   з невідповідністю фактичної   |

|           |                  |    вартості теплової енергії    |

|           |                  | тарифам, що затверджувалися або |

|           |                  |    погоджувалися відповідними   |

|           |                  |   органами державної влади чи   |

|           |                  |органами місцевого самоврядування|

|-----------+------------------+---------------------------------|

|01100000000|Бюджет Автономної |                                 |

|           |Республіки Крим   |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|02100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Вінницької області|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|03100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Волинської області|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|04100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Дніпропетровської |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Донецької області |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|06100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Житомирської      |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|07100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Закарпатської     |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|08100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Запорізької       |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|09100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Івано-            |                                 |

|           |Франківської      |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Київської         |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|11100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Кіровоградської   |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|12100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Луганської області|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|13100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Львівської області|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|14100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Миколаївської     |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|15100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Одеської          |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|16100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Полтавської       |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|17100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Рівненської       |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|18100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Сумської          |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|19100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Тернопільської    |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|20100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Харківської       |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|21100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Херсонської       |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|22100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Хмельницької      |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|23100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Черкаської області|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|24100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Чернівецької      |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|25100000000|Обласний бюджет   |                                 |

|           |Чернігівської     |                                 |

|           |області           |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|26000000000|Міський бюджет    |                                 |

|           |міста Києва       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|27000000000|Міський бюджет    |                                 |

|           |міста             |                                 |

|           |Севастополя       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|12202000000|м. Алчевськ       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05203000000|м. Артемівськ     |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|08202000000|м. Бердянськ      |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|02201000000|м. Вінниця        |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|18202000000|м. Глухів         |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05201000000|м. Донецьк        |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|04204000000|м. Жовті Води     |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|08201000000|м. Запоріжжя      |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|11202000000|м. Знам'янка      |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|09201000000|м. Івано-         |                                 |

|           |Франківськ        |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05217000000|м. Красний Лиман  |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|12201000000|м. Луганськ       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|13201000000|м. Львів          |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|06204000000|м. Новоград-      |                                 |

|           |Волинський        |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10212000000|м. Обухів (для    |                                 |

|           |с. Таценки)       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|15201000000|м. Одеса          |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|01201000000|м. Сімферополь    |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10209000000|м. Славутич       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05224000000|м. Сніжне         |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|01210000000|м. Феодосія       |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|20201000000|м. Харків         |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05226000000|м. Харцизьк (в    |                                 |

|           |тому числі для    |                                 |

|           |м. Зугрес -       |                                 |

|           |15000,0           |                                 |

|           |тис. грн.)        |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|06302000000|Баранівський р-н  |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|08301000000|Бердянський р-н   |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10306000000|Броварський р-н   |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10307000000|Васильківський р-н|                                 |

|           |(Київська обл.)   |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|06307000000|Ємільчинський р-н |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|17308000000|Здолбунівський р-н|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10313000000|Києво-            |                                 |

|           |Святошинський р-н |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|08309000000|Куйбишевський р-н |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|06315000000|Новоград-         |                                 |

|           |Волинський р-н    |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|17315000000|Рокитнівський р-н |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|17316000000|Сарненський р-н   |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|01312000000|Сімферопольський  |                                 |

|           |р-н               |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|15323000000|Тарутинський р-н  |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|19315000000|Тернопільський р-н|                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|06321000000|Червоноармійський |                                 |

|           |р-н               |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|08319000000|Чернігівський р-н |                                 |

|           |(Запорізька обл.) |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|25321000000|Чернігівський р-н |                                 |

|           |(Чернігівська     |                                 |

|           |обл.)             |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|05316000000|Шахтарський р-н   |                                 |

|           |(для с. Розівка)  |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|22305301000|Бюджет            |                                 |

|           |Деражнянської     |                                 |

|           |міської ради      |                                 |

|           |Деражнянського    |                                 |

|           |р-ну              |                                 |

|           |Хмельницької обл. |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10306516000|Бюджет Пухівської |                                 |

|           |сільської ради    |                                 |

|           |Броварського р-ну |                                 |

|           |Київської обл.    |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|10306522000|Бюджет            |                                 |

|           |Семиполківської   |                                 |

|           |сільської ради    |                                 |

|           |Броварського р-ну |                                 |

|           |Київської обл.    |                                 |

|-----------+------------------+---------------------------------|

|           |ВСЬОГО            |                      3 600 000,0|

------------------------------------------------------------------

 

 

  автор  admin   створено 18 квітня 2011 22:29   переглядів (1026)   коментарів (0) 


Коментарі:

До даної публікації немає коментарів.

Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by bodikkk