тека Національний банк України

Національний банк України


Національний банк УкраїниЛист Національного банку України від 22.08.2014 №12-111/46867 "Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент бухгалтерського обліку
ЛИСТ
22.08.2014  № 12-111/46867
  Банкам України 
Асоціації українських банків 
Асоціації "Український 
кредитно-банківський союз" 
Незалежній асоціації банків України
Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" (№ 1588 від 04.07.2014) та численними запитами банків України, пов'язаними з відображенням в бухгалтерському обліку окремих операцій, надаємо такі роз'яснення. 1. Стосовно обліку утриманого податку на доходи фізичних осіб у вигляді процентів (далі - податок) Відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) банк виконує функції податкового агента під час нарахування на користь фізичних осіб процентів на суми вкладних (депозитних), поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, крім поточних рахунків, на які на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. З огляду на те, що податок до бюджету сплачується в гривні, банк має перерахувати суму податку, утриманого з нарахованих процентів в іноземній валюті, в гривні. Згідно з пунктом 164.4 статті 164 Кодексу під час нарахування (отримання) доходів в іноземній валюті такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України (офіційний курс гривні до іноземних валют), що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів. Нарахування процентів банк здійснює з періодичністю, визначеною обліковою політикою, але не рідше ніж 1 раз на місяць. На дату нарахування таких доходів банк утримує податок з суми нарахованих процентів та зараховує його на балансовий рахунок 3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" для подальшого перерахування загальною сумою за податковий (звітний) місяць в установлені строки. 2. Щодо операцій, пов'язаних з купівлею та продажем іноземної валюти Під час утримання податку з суми нарахованих в іноземній валюті процентів уповноважений банк здійснює операцію з купівлі іноземної валюти за гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют. Згідно зі статтею 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування є сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі. Отже, у цьому разі уповноважений банк виступатиме покупцем іноземної валюти та відповідно до вимог законодавства має сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. 3. Стосовно повернення банком надлишково утриманої суми податку у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті, якщо умовами цього договору передбачено перерахунок процентів за нижчою ставкою Банк як податковий агент, керуючись вимогами пункту 164.4 статті 164 Кодексу, розраховує та сплачує податок до бюджету в гривні. Відповідно, у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті та перерахунку процентів за нижчою ставкою повернення надмірно утриманих сум податку з процентних доходів здійснюється також у гривні.
Заступник Голови В.І. Ричаківська
  автор  admin   створено 18 вересня 2014 13:41   переглядів (1895)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 07.07.2011 №62-211/553 щодо індексу інфляції у червні 2011 року.

                     НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
               Департамент статистики та звітності


                             Л И С Т

                     07.07.2011  N 62-211/553

                                      Територіальним управлінням
                                      НБУ, банкам України
                                      та їх філіям, департаментам,
                                      самостійним управлінням НБУ,
                                      структурним одиницям НБУ
 

     Національний банк України повідомляє,  що за даними Державної
служби статистики  України  індекс  споживчих  цін  на  товари  та
послуги  (індекс  інфляції)  у  червні  2011  року до попереднього
місяця становив 100.4%, до грудня попереднього року - 105.9%.

 Директор Генерального
 економічного департаменту                              І.А.Шумило    
  автор  admin   створено 24 липня 2011 12:56   переглядів (1446)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 09.06.2011 №25-111/1438-7141 "Про заміну інформації у реквізиті "Призначення платежу"

                     НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                   Департамент платіжних систем


                             Л И С Т

                  09.06.2011  N 25-111/1438-7141

                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку України,
                                      ОПЕРУ НБУ
                                      Департаменту аудиту
                                      Банкам України та їх філіям
                                      Асоціації українських банків
                                      Асоціації "Український
                                      кредитно-банківський союз"
 

                      Про заміну інформації
                у реквізиті "Призначення платежу"
 

     У зв'язку  із  запитами,  що надходять до Національного банку
України  від  банків  та  їх  клієнтів  щодо   можливості   заміни
інформації,   зазначеної   у   реквізиті   "Призначення   платежу"
платіжного доручення у національній валюті, повідомляємо.

     Частиною    1    статті    1089   Цивільного  кодексу України  
(далі   -   ЦКУ)   визначено,  що  за  платіжним  дорученням  банк
зобов'язується за дорученням платника за рахунок грошових  коштів,
що  розміщені  на  його  рахунку  у цьому банку,  переказати певну
грошову суму на рахунок визначеної платником особи (одержувача)  у
цьому  чи  в  іншому  банку  у  строк,  встановлений  законом  або
банківськими правилами, якщо інший строк не передбачений договором
або звичаями ділового обороту.

     Банк не  має  права робити виправлення у платіжному дорученні
клієнта,  якщо  інше  не  встановлено  законом  або   банківськими
правилами (частина 2 статті 1090 ЦКУ.

     Загальний порядок  здійснення  переказу  коштів в Україні,  а
також  відповідальність  суб'єктів  переказу  регулюються  Законом
України "Про   платіжні  системи  та  переказ  коштів  в  Україні"
(далі - Закон).

     Відповідно   до    пункту   32.3   статті   32  Закону  банки
зобов'язані   виконувати   доручення   клієнтів,  що  містяться  в
документах на переказ,  відповідно до реквізитів цих документів та
з  урахуванням  положень,  встановлених  пунктом  22.6  статті  22
Закону.

     Згідно із зазначеним пунктом  Закону  обслуговуючий  платника
банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку платника
і його коду (ідентифікаційного номера, за його наявності, тощо) та
приймати цей документ до виконання тільки у разі їх збігу.

     Інструкцією про   безготівкові   розрахунки   в   Україні   в
національній     валюті   (далі   -  Інструкція),   яка    регулює
порядок  здійснення  безготівкових  розрахунків,  встановлено,  що
банки    перевіряють    відповідність    заповнення     реквізитів
розрахункових документів клієнтів на відповідність вимогам пунктів
2.4 та 2.5 Інструкції та додатку 8 до неї.

     Реквізит платіжного    доручення    "Призначення     платежу"
заповнюється  платником  так,  щоб  надавати  повну інформацію про
платіж та документи,  на підставі яких здійснюється  перерахування
коштів   отримувачу.   Повноту   інформації   визначає  платник  з
урахуванням вимог законодавства України і відповідає за  дані,  що
зазначені  в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".
Банк перевіряє  заповнення  цього  реквізиту  лише  за  зовнішніми
ознаками (пункт 3.8 Інструкції).

     Відповідно   до   пункту   2.29   Інструкції   платник    має
право в будь-який час до списання платежу з рахунку  відкликати  з
банку,   що   його   обслуговує,  платіжні  доручення  в  порядку,
визначеному  внутрішніми  правилами  цього  банку.  Платник   може
змінити  реквізит  "Призначення платежу" до списання коштів з його
рахунку, оформивши нове платіжне доручення.

     Після списання  коштів  з  рахунку  платника   питання   щодо
уточнення   інформації,   зазначеної   у   реквізиті  "Призначення
платежу", вирішується між сторонами переказу без участі банку.

 Заступник Голови
 Національного банку України                            І.В.Соркін  
  автор  admin   створено 7 липня 2011 16:46   переглядів (1571)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 20.05.2011 №25-111/1241-6435 " Роз'яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків суб'єктів господарювання"

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                   Департамент платіжних систем


                             Л И С Т

                  20.05.2011  N 25-111/1241-6435

                                      Територіальним управлінням,
                                      ОПЕРУ Національного банку
                                      України Банкам України
                                      Асоціації українських банків
                                      Асоціації "Український
                                      кредитно-банківський союз"
 

                      Роз'яснення щодо змін
                   у порядку відкриття рахунків
                     суб'єктів господарювання
 

     У зв'язку з набранням чинності з 7 травня 2011  року  Законом
України  "Про  внесення  змін до деяких законодавчих актів України
щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної  особи
та     фізичної     особи    -    підприємця"     (далі  -  Закон)
повідомляємо  щодо  змін  у  порядку  відкриття  банками  рахунків
суб'єктів   господарювання  (юридичних  осіб  і  фізичних  осіб  -
підприємців).

     Законом внесено  зміни  до  Закону  України   "Про   державну
реєстрацію юридичних   осіб  та   фізичних  осіб  -  підприємців", 
відповідно    до    яких     скасовано     видачу   свідоцтва  про
державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця
як документа,  що засвідчує факт внесення  до  Єдиного  державного
реєстру  юридичних  осіб  і  фізичних  осіб  - підприємців (далі -
Єдиний державний реєстр)  запису  про  державну  реєстрацію  таких
осіб.

     Порядок відкриття   банками  рахунків  клієнтів  визначається
Інструкцією  про  порядок  відкриття,  використання   і   закриття
рахунків   у   національній  та  іноземних  валютах,  затвердженою
постановою Правління Національного банку  України  від  12.11.2003
N 492  (далі - Інструкція).

     З     метою      приведення      норм       Інструкції      у
відповідність    до     вимог    Закону     Національним    банком
України готується проект змін до Інструкції.  До набрання чинності
відповідними змінами положення Інструкції,  у яких є посилання  на
свідоцтво  про  державну  реєстрацію  юридичної особи або фізичної
особи - підприємця, не застосовуються.

     Банк здійснює  ідентифікацію  клієнта   на   підставі   інших
документів, які вимагаються Інструкцією   для відкриття рахунку.

     У разі  зміни  місцезнаходження  власник  рахунку  -  суб'єкт
господарювання  замість  нового  свідоцтва про державну реєстрацію
має  подати  у  строк,  визначений  абзацом  третім  пункту   1.15
Інструкції,    інший    документ/належним     чином     засвідчену
копію документа,  який  підтверджує  зміну  місцезнаходження/місця
проживання власника рахунку - суб'єкта господарювання.

 Заступник Голови                                  В.І.Ричаківська  
  автор  admin   створено 12 червня 2011 21:18   переглядів (1189)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 06.06.2011 №62-211/470 щодо індексу інфляції у березні 2011 року.

                  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
               Департамент статистики та звітності


                             Л И С Т

                     06.06.2011  N 62-211/470

                                      Територіальним управлінням
                                      НБУ, банкам України та
                                      їх філіям, департаментам,
                                      самостійним управлінням НБУ,
                                      структурним одиницям НБУ
 

     Національний банк України повідомляє,  що за даними Державної
служби статистики  України  індекс  споживчих  цін  на  товари  та
послуги  (індекс  інфляції)  у  травні  2011  року до попереднього
місяця становив 100,8%, до грудня попереднього року - 105,5%.

 Директор Департаменту
 статистики та звітності                               В.А.Головко    
  автор  admin   створено 12 червня 2011 15:27   переглядів (1351)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 04.04.2011 №18-113/2217-4640 щодо надання роз'яснення про порядок отримання органами державної податкової служби інформації щодо об'єму та обігу коштів на рахунках юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємн

                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

                           П И С Ь М О

                  04.04.2011  N 18-113/2217-4640
 

     Национальный банк Украины в пределах  компетенции  рассмотрел
Ваше  письмо  <...>,  переадресованное  письмом народного депутата
Украины <...>,  относительно предоставления разъяснения о  порядке
получения  органами  государственной  налоговой  службы информации
относительно объема и обращения средств на счетах юридических  лиц
и  физических  лиц  - субъектов предпринимательской деятельности и
сообщает следующее.

     В соответствии с частью второй статьи 6  Конституции  Украины
органы     законодательной,     исполнительной      и     судебной
власти  осуществляют  свои  полномочия  в   установленных   данной
Конституцией  пределах и в соответствии с законами Украины.

     Правовой основой   деятельности    органов    государственной
налоговой     службы     являются    Налоговый   кодекс Украины  и
Закон Украины  "О  государственной  налоговой  службе  в Украине". 
В     частности,      согласно     подпункту   20.1.3  пункта 20.1
статьи    20     Налогового     кодекса       Украины       органы
государственной налоговой службы имеют право получать бесплатно от
коммерческих банков в порядке,  установленном Законом  Украины  "О
банках     и      банковской    деятельности"   и данным Кодексом, 
справки    и/или      копии    документов   о  наличии  банковских
счетов,  а  на  основании  решения  суда  - информацию об объеме и
обращении средств  на  счетах,  в  том  числе  о  непоступлении  в
установленные     сроки     валютной    выручки    от    субъектов
предпринимательской деятельности.

     В соответствии с пунктом 4  части  второй  статьи  62  Закона
Украины     "О       банках     и     банковской     деятельности"  
требование соответствующего государственного органа  на  получение
информации,  содержащей  банковскую  тайну,  должно,  в частности,
содержать ссылку  на  нормы  закона,  в  соответствии  с  которыми
государственный орган имеет право на получение такой информации.

 Заместитель Председателя                                 В.Кротюк 
  автор  admin   створено 27 травня 2011 11:58   переглядів (954)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від07.04.2011 №62-211/296 щодо індексу інфляції у березні 2011 року.

                   НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
               Департамент статистики та звітності


                             Л И С Т

                     07.04.2011  N 62-211/296

                                      Територіальним управлінням
                                      НБУ, банкам України
                                      та їх філіям,
                                      департаментам, самостійним
                                      управлінням НБУ, структурним
                                      одиницям НБУ
 

     Національний банк України повідомляє,  що за даними Державної
служби статистики  України  індекс  споживчих  цін  на  товари  та
послуги  (індекс  інфляції)  у  березні  2011 року до попереднього
місяця становив 101.4%, до грудня попереднього року - 103.3%.

 Директор Департаменту
 статистики та звітності                               В.А.Головко    
  автор  admin   створено 10 квітня 2011 14:29   переглядів (1028)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 09.03.2011 №62-211/195 щодо індексу інфляції у лютому 2011 року.

                      НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
               Департамент статистики та звітності

                             Л И С Т

                     09.03.2011  N 62-211/195

                                      Територіальним управлінням
                                      НБУ, банкам України
                                      та їх філіям, департаментам,
                                      самостійним управлінням НБУ,
                                      структурним одиницям НБУ,
                                      спеціалізованим
                                      підприємствам
 

     Національний банк України повідомляє, що за даними Державного
комітету статистики України індекс  споживчих  цін  на  товари  та
послуги  (індекс  інфляції)  у  лютому  2011  року до попереднього
місяця становив 100,9%, до грудня попереднього року - 101,9%.

 Директор Департаменту
 статистики та звітності                               В.А.Головко
  автор  admin   створено 17 березня 2011 23:40   переглядів (1376)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 04.03.2011 №25-111/523-3297. Роз'яснення з питань нового законодавства

                      НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                   Департамент платіжних систем

                             Л И С Т

                  04.03.2011  N 25-111/523-3297

                                      Територіальним управлінням
                                      Національного банку
                                      України, ОПЕРУ НБУ,
                                      Департаменту аудиту,
                                      банкам України
                                      та їх філіям, Асоціації
                                      українських банків,
                                      Асоціації "Український
                                      кредитно-банківський союз"
 

            Роз'яснення з питань нового законодавства
 

     З 9  березня  2011  року  набирає чинності Закон України "Про
внесення змін до Закону України  "Про  виконавче  провадження"  та
деяких   інших   законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення
процедури примусового виконання  рішень  судів  та  інших  органів
(посадових осіб)".  Згідно із Законом в новій редакції
викладено Закон України "Про виконавче провадження",
внесені  зміни  до  низки  законів  України,  зокрема,  Цивільного
кодексу  України,  законів  України  "Про   державну
виконавчу   службу",  "Про  банки  і  банківську
діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" тощо.

     Змінами, які внесені до статті 59 Закону України "Про банки і
банківську діяльність",  передбачено,  що  примусове
списання  коштів  з  рахунка  клієнта  та  арешт на кошти клієнтів
накладається не тільки за  рішенням  суду,  але  й  за  постановою
державного  виконавця.  Відповідні зміни внесені до статей 1071 та
1074 Цивільного кодексу України.

     Статтю 6 Закону України  "Про  платіжні  системи  та  переказ
коштів  в  Україні"  доповнено новими нормами такого
змісту:      "6.4. У  разі  відкриття  рахунка клієнтом,  щодо якого існує
публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем,
банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження
та  повідомляє  державному  виконавцеві  про  відкриття   рахунка.
Повідомлення   про   відкриття   рахунка   вручається   державному
виконавцеві власником рахунка,  який зобов'язаний подати до  банку
документи,   що   підтверджують   отримання  державним  виконавцем
повідомлення.      6.5. Державний  виконавець  вирішує питання щодо необхідності
накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому
рахунку,  та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення
інформує банк про прийняте рішення.      6.6. Відновлення   видаткових  операцій  на  рахунках  такого
клієнта  здійснюється  у  разі,  якщо  державний   виконавець   не
повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого
починається з дати,  зазначеної у відмітці про отримання державним
виконавцем повідомлення".

     Звертаємо вашу  увагу  на те,  що Закон України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" не  покладає  на
банк  обов'язку  щодо  отримання  від  клієнта будь-яких офіційних
документів,  які  б  підтверджували  наявність   або   відсутність
обтяження  майна  або  обов'язку  отримувати відповідну інформацію
безпосередньо з Державного  реєстру  обтяжень  рухомого  майна.  З
урахуванням  цього,  на  нашу  думку,  стаття 6 Закону 
стосується  виключно  випадків,  коли  факт  наявності  публічного
обтяження   є   очевидним  для  банку,  тобто  публічне  обтяження
застосовано до коштів або інших цінностей клієнта,  що знаходяться
на рахунках чи на зберіганні безпосередньо у цьому банку.

     Стаття 4 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та
реєстрацію обтяжень" передбачає,  що  публічним  є
обтяження  рухомого  майна,  яке  виникає відповідно до закону або
рішення суду.

     Відповідно до  статті  11  Закону  України   "Про   виконавче
провадження" державний виконавець має право накладати
арешт на майно боржника  в  т.ч.  на  кошти,  які  перебувають  на
рахунках і вкладах у банках, на рахунки в цінних паперах.

     Частиною 4   статті   52   Закону   України   "Про  виконавче
провадження"  визначено,  що арешт поширюється також  на
кошти  на рахунках,  які будуть відкриті після винесення постанови
про накладення арешту.

     Враховуючи вищевикладене:      1) банк  має зупинити видаткові операції на суму обтяження та
повідомити державного виконавця про факт відкриття нового  рахунка
виключно  у  випадку,  якщо  в  цьому  ж банку (включаючи філії та
підрозділи)  клієнт  вже  має  кошти  та/або  інші  цінності,   що
знаходяться у нього на рахунках та/або вкладах чи на зберіганні, і
на які накладений арешт цим державним виконавцем (в тому числі і у
випадку,  коли  сума  обтяження  вже накопичена на іншому,  раніше
відкритому  рахунку).  Оскільки  згідно  з  Законом  України  "Про
платіжні  системи  та  переказ  коштів  в  Україні" 
повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцю
власником рахунка,  то банк має видати відповідне повідомлення про
відкриття рахунка клієнту під розпис.

     Форму повідомлення банк визначає  самостійно.  Разом  з  цим,
повідомлення  має  містити реквізити за якими державний виконавець
матиме можливість проінформувати банк про  прийняте  рішення  щодо
необхідності накладення арешту на кошти боржника,  що зберігаються
на  рахунку,  який  відкритий  клієнту.   Додаткові   рекомендації
стосовно  складання повідомлення будуть надіслані після узгодження
цього питання з Міністерством юстиції України.

     Порядок зупинення  видаткових  операцій  на  новому   рахунку
клієнта визначається внутрішніми процедурами банку.

     Зважаючи на  вимоги  статті  6  Закону  України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" та  статті  52
Закону України "Про виконавче провадження",  банк після
отримання  від  державного  виконавця  рішення  щодо  необхідності
накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому
новому рахунку клієнта  (у  формі  постанови  про  арешт  коштів),
забезпечує арешт коштів на цьому рахунку.

     Банк відновлює  видаткові операції на рахунках такого клієнта
у разі,  якщо  державний  виконавець  не  повідомив  про  прийняте
рішення  у  встановлений  Законом України "Про платіжні системи та
переказ коштів  в  Україні"  строк,  перебіг  якого
починається з дати,  зазначеної у відмітці про отримання державним
виконавцем повідомлення.

     Норми статті  6  Закону  України  "Про  платіжні  системи  та
переказ  коштів в Україні" та статті 52 Закону України
"Про виконавче провадження" не містять виключень,  тому
застосовуються  до  всіх поточних,  вкладних (депозитних) рахунків
клієнта в національній та іноземних валютах;      2) банк приймає та виконує:      постанови державних виконавців про арешт коштів  на  рахунках
клієнтів,  що  винесені  як  на  підставі  рішень  суду,  так і на
виконання  інших  виконавчих  документів,  визначених  статтею  17
Закону України "Про виконавче провадження";      платіжні вимоги на примусове списання коштів,  які оформленні
як  на підставі рішень суду,  так і на підставі постанов державних
виконавців,  що винесені на виконання інших виконавчих документів,
визначених статтею  17  Закону України "Про виконавче провадження".

     З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України
(далі - ПКУ).

     Відповідно до статей 20, 89 та 91 ПКУ передбачено
право органів державної податкової служби звертатись до суду  щодо
зупинення   видаткових  операцій  на  рахунках  в  банку  платника
податку.

     Крім того,  стаття 41  ПКУ  визначає  органами
стягнення  органи  державної податкової служби,  а також державних
виконавців в межах своїх повноважень,  а стаття 95 ПКУ  
встановлює,  що  стягнення  коштів  з рахунків платника податків у
банках,  обслуговуючих такого платника податків,  здійснюється  за
рішенням  суду,  яке  направляється до виконання органам державної
податкової служби.

     Разом з цим, відповідно до пункту 87.11 статті 87 Податкового
кодексу України стягнення коштів (податкового боргу) з
рахунка платника - фізичної особи за  рішенням  суду  здійснюється
державною  виконавчою  службою  відповідно  до Закону України "Про
виконавче провадження".      Враховуючи викладене:      1) банк зупиняє видаткові операції на  рахунках  клієнтів  на
підставі  рішення  суду (за зверненням органу державної податкової
служби) відповідно до статей 89 та 91 Податкового кодексу  України.

     Зупинення видаткових   операцій   банк  здійснює  в  порядку,
визначеному внутрішніми процедурами банку;      2) банк  приймає  до  виконання  платіжні вимоги на стягнення
коштів з рахунка платника податків за рішенням суду, які оформлені
та подані до банку органами державної податкової служби,  а у разі
стягнення коштів з рахунка платника - фізичної  особи  -  платіжні
вимоги органів державної виконавчої служби.

     Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" нормативно-правові акти Національного банку не
можуть  суперечити  законам  України  та  іншим законодавчим актам
України.

     Зважаючи на вищевикладене, до затвердження змін до Інструкції
про безготівкові  розрахунки  в  Україні  в національній валюті(1)
та Інструкції про порядок відкриття,  використання  і
закриття рахунків   у   національній   та   іноземній   валютах(2), 
банки  керуються  вимогами  Закону  України   "Про
виконавче  провадження",  Закону України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" та  Податкового
кодексу  України,  внутрішніми  процедурами  банку,
розробленими з врахуванням цих законів,  організаційної  структури
банку,   облікової   політики   та  умов  договорів,  укладених  з
клієнтами.

_______________
     (1) затверджена   постановою  Правління  Національного  банку
України від 21.01.2004 N  22  та  зареєстрована  в
Міністерстві   юстиції   України  29.03.2004  за  N  377/8976  (зі
змінами);      (2) затверджена   постановою  Правління  Національного  банку
України від 12.11.2003 N 492 та  зареєстрована  в
Міністерстві   юстиції  України  17.12.2003  за  N  1172/8493  (зі
змінами).

 В.о. заступника Голови                            В.І.Ричаківська
  автор  admin   створено 17 березня 2011 14:39   переглядів (1581)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 03.03.2011 №18-112/1329 щодо припинення порука у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя

                                 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      Юридичний департамент

                             Л И С Т

                    03.03.2011  N 18-112/1329

                                      Територіальним управлінням,
                                      банкам України, Асоціації
                                      українських банків,
                                      Асоціації "Український
                                      кредитно-банківський союз"
 

     Національний банк  України  повідомляє,   що   17.01.2011   у
Верховному  суді  України відбулося судове засідання за касаційною
скаргою ПАТ "Дочірній банк Сбєрбанка Росії"  на  постанову  Вищого
господарського  суду України у справі N 5020-10/012 за позовом ПАТ
"Дочірній  банк   Сбєрбанка   Росії"   до   ВАТ   "Севастопольське
підприємство   "Ера",  третя  особа  на  стороні  відповідача  ВАТ
"Кепітал Форс".

     ПАТ "Дочірній  банк  Сбєрбанка  Росії"  заявлено  позов   про
стягнення заборгованості з ВАТ "Севастопольське підприємство "Ера"
як поручителя за договором кредиту ПАТ  "Дочірній  банк  Сбєрбанка
Росії" з ВАТ "Кепітал Форс".

     Рішеннями господарського    суду    міста   Севастополя   від
23.04.2010, Севастопольського апеляційного господарського суду від
23.06.2010,  Вищого  господарського  суду України від 08.10.2010 в
задоволені позову відмовлено.

     Ухвалою Верховного суду України від  06.12.2010  Національний
банк України визначено органом державної влади, що дав пояснення в
суді щодо правового регулювання частини 1  статті  559  Цивільного
кодексу  України  у правовідносинах,  що виникають при
зміні процентів за користування кредитом.

     У постанові Верховного суду України від 17.01.2010 зазначено,
що відповідно  до  частини 1 статті 559 Цивільного кодексу України
порука припиняється у разі зміни зобов'язання без згоди
поручителя,  внаслідок  чого  збільшується  обсяг відповідальності
цього поручителя.  Закон пов'язує припинення  договору  поруки  із
зміною  основного  зобов'язання за відсутності згоди поручителя на
таку  зміну  та  за  умови  збільшення   обсягу   відповідальності
поручителя,  а  не із зміною будь-яких умов основного зобов'язання
забезпеченого порукою.  Договором  поруки  передбачено  можливість
зміни   розміру   процентів  та  строків  їх  сплати  в  кредитних
договорах.  Верховний суд України постановив,  що постанова Вищого
господарського  суду  України  підлягає  скасуванню як незаконна і
необґрунтована,  прийнята  внаслідок   неоднакового   застосування
касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права,  тому
справу направлено на новий розгляд до касаційної інстанції.

     Вказану інформацію  надаємо  до  відома  та  використання   у
роботі.

 Директор Юридичного
 департаменту                                          В.В.Новіков
  автор  admin   створено 17 березня 2011 12:23   переглядів (1565)   коментарів (0) 

Національний банк УкраїниЛист Національного Банку України від 03.03.2011 №18-112/1329 щодо припинення порука у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя

                НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      Юридичний департамент

                             Л И С Т

                    03.03.2011  N 18-112/1329

                                      Територіальним управлінням,
                                      банкам України, Асоціації
                                      українських банків,
                                      Асоціації "Український
                                      кредитно-банківський союз"
 

     Національний банк  України  повідомляє,   що   17.01.2011   у
Верховному  суді  України відбулося судове засідання за касаційною
скаргою ПАТ "Дочірній банк Сбєрбанка Росії"  на  постанову  Вищого
господарського  суду України у справі N 5020-10/012 за позовом ПАТ
"Дочірній  банк   Сбєрбанка   Росії"   до   ВАТ   "Севастопольське
підприємство   "Ера",  третя  особа  на  стороні  відповідача  ВАТ
"Кепітал Форс".

     ПАТ "Дочірній  банк  Сбєрбанка  Росії"  заявлено  позов   про
стягнення заборгованості з ВАТ "Севастопольське підприємство "Ера"
як поручителя за договором кредиту ПАТ  "Дочірній  банк  Сбєрбанка
Росії" з ВАТ "Кепітал Форс".

     Рішеннями господарського    суду    міста   Севастополя   від
23.04.2010, Севастопольського апеляційного господарського суду від
23.06.2010,  Вищого  господарського  суду України від 08.10.2010 в
задоволені позову відмовлено.

     Ухвалою Верховного суду України від  06.12.2010  Національний
банк України визначено органом державної влади, що дав пояснення в
суді щодо правового регулювання частини 1  статті  559  Цивільного
кодексу  України  (  435-15 ) у правовідносинах,  що виникають при
зміні процентів за користування кредитом.

     У постанові Верховного суду України від 17.01.2010 зазначено,
що відповідно  до  частини 1 статті 559 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) порука припиняється у разі зміни зобов'язання без згоди
поручителя,  внаслідок  чого  збільшується  обсяг відповідальності
цього поручителя.  Закон пов'язує припинення  договору  поруки  із
зміною  основного  зобов'язання за відсутності згоди поручителя на
таку  зміну  та  за  умови  збільшення   обсягу   відповідальності
поручителя,  а  не із зміною будь-яких умов основного зобов'язання
забезпеченого порукою.  Договором  поруки  передбачено  можливість
зміни   розміру   процентів  та  строків  їх  сплати  в  кредитних
договорах.  Верховний суд України постановив,  що постанова Вищого
господарського  суду  України  підлягає  скасуванню як незаконна і
необґрунтована,  прийнята  внаслідок   неоднакового   застосування
касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права,  тому
справу направлено на новий розгляд до касаційної інстанції.

     Вказану інформацію  надаємо  до  відома  та  використання   у
роботі.

 Директор Юридичного
 департаменту                                          В.В.Новіков
  автор  admin   створено 17 березня 2011 12:21   переглядів (1137)   коментарів (0) 
Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by bodikkk