тека Документи для обговорення

Тут обговорюються проекти документів та проекти змін до документів.


Документи для обговоренняПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства

Проект     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Від                              2011 р. № Київ   Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених  у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства     Кабінет Міністрів України постановляє:   Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, спрямованих на  реалізацію пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства що додається.    
Прем'єр-міністр України М. Азаров
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                  постановою Кабінету Міністрів України                                                                                                  від                              №   ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства   1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі – головний розпорядник) для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства (далі – бюджетні кошти). 2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, які відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки, спрямовані на: ­­-  удосконалення системи управління житловим фондом, в тому числі де утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; - скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива. 3. Головний розпорядник спрямовує бюджетні кошти Республіканському органу з питань житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій як розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня. У разі наявності бюджетної заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби на початок бюджетного періоду, її погашення здійснюється в установленому законодавством порядку.  4. Конкурсний відбір пілотних проектів проводиться у порядку, встановленому головним розпорядником за погодженням з Мінфіном, Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 5.  Рішення про виділення бюджетних коштів приймається головним розпорядником у разі, коли: 1) підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел, крім пілотних проектів, що реалізуються об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (подано завірені в установленому порядку копії виписок з рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби чи установах банків, та/або первинних бухгалтерських документів з урахуванням витрат, пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисної документації), у такому співвідношенні: -  для пілотних проектів,  що реалізуються у містах Києві, Севастополі, Сімферополі та містах - обласних центрах, - не менш як 70 відсотків суми бюджетних коштів;
          - для пілотних проектів, що реалізуються в містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, - не менш як 40 відсотків суми бюджетних коштів;  - для пілотних проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не менш як 10 відсотків суми бюджетних коштів; 2) підтвердження фінансування пілотних проектів (подано завірені копії рішення загальних зборів) з реконструкції та капітального ремонту  житлових будинків, в яких функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, власниками житлових та нежитлових приміщень у відповідних будинках (подано завірені в установленому порядку копії первинних бухгалтерських документів з урахуванням витрат, пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисної документації) - не менш як 20 відсотків суми бюджетних коштів.           6. Обов’язковими умовами виділення бюджетних коштів є: - наявність регіональних програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими радами та погоджених Мінжитлокомунгоспом; - наявність місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства, затверджених відповідною міською радою; - відповідність пілотного проекту завданням Загальнодержавної, регіональних та місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства; - наявність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації; - завершення реалізації пілотного проекту (етапу проекту) у поточному році; - період окупності пілотного проекту не більш як п’ять років; 7. Основними критеріями відбору проектів є: - проект містить конкретні результативні показники (скорочення споживання енергоресурсів, створення інституту ефективного власника житла, ефект від впровадження альтернативних джерел енергії); - проект не включено для фінансування за іншими бюджетними програмами та субвенціями; - наявність стратегічних планів розвитку підприємств (для реалізації проектів з модернізації систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання); - наявність схеми оптимізації (договору про розроблення схеми оптимізації із закінченням робіт у поточному році) роботи централізованої системи водопостачання відповідного населеного пункту (для реалізації проектів з модернізації систем водопостачання); - наявність оптимізованих схем теплопостачання відповідних населених пунктів та регіональних програм розвитку (модернізації) комунальної теплоенергетики (для реалізації проектів з модернізації систем теплопостачання). 8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування здійснюють попередній відбір проектів відповідно до цього Порядку і формують перелік пілотних проектів за визначеною головним розпорядником формою та у двотижневий термін після оголошення конкурсу подають на розгляд головному розпоряднику. 9. Головний розпорядник проводить аналіз відповідності поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями пропозицій та робить висновки щодо їх відповідності умовам та критеріям відбору, зазначеним у пунктах 6 та 7 цього Порядку. 10. За результатами проведеного аналізу головний розпорядник проводить конкурсний відбір пілотних проектів, що фінансуватимуться у  поточному році, та  затверджує перелік пілотних проектів.           11. Головний розпорядник  укладає з розпорядниками коштів нижчого рівня договір про надання бюджетних коштів, обов’язковою умовою якого є не виділення коштів державного бюджету у наступному році у разі коли не забезпечено завершення реалізації пілотного проекту до 31 грудня поточного року. 12. Технічний нагляд під час будівництва (реконструкції) об’єктів за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства за погодженням з головним розпорядником. 13. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р.,
№ 52, ст. 2374). Пріоритетним напрямком в капітальному будівництві є спрямування коштів на об’єкти з високим ступенем готовності, в тому числі за чергами. 14. Закупівля  товарів,  робіт  і  послуг за рахунок  коштів  державного бюджету здійснюється відповідно до вимог законодавства. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. №1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, щодо закупівлі за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2006р., №41, ст.2752).        15. Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядники коштів нижчого рівня відображають у первинному та бухгалтерському обліку отримані (створені) оборотні і необоротні активи відповідно до умов чинних нормативно-правових актів. 16. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій з використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою.         17. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта. 18. Бюджетні кошти не виділяються підприємствам та організаціям, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або ліквідація.  19. Звітування розпорядників коштів нижчого рівня перед головним розпорядником щодо виконання плану робіт здійснюється щокварталу не пізніше  10 числа місяця, що настає за звітним періодом за встановленою головним розпорядником формою.  Копія звіту надається Мінфіну.         20. Складення та подання звітів про виконання паспорту бюджетної програми (у тому числі щодо результативних показників) та фінансової і бюджетної звітності здійснюються в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку  
  автор  admin   створено 3 березня 2011 19:05   переглядів (1831)   коментарів (0) 
Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by bodikkk