Документи для обговорення для населенняІнформація про зміну тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території

Інформація про зміну тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території

Шановні споживачі послуг, інформуємо про зміну тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території

  Повідомляємо, що встановлені рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 01.04.2022 №209-1, від 27.04.2022 №254-1, від 31.05.2021 №346-1 тарифи на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не відшкодовують фактичних витрат. Послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є збитковою з наступних причин: - зростання розміру мінімальної заробітної плати (в тарифі враховувалася мінімальна заробітна плата 650 грн.,а на сьогоднішній день вона складає 1147 грн., збільшення на 76,5%) - збільшення ціни на електричну енергію з 0,2436 грн. за 1 кВт, врахованої в тарифі до 0,3648 грн. за 1 кВт. на даний час (ріст 49,8%). Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у перегляді тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій міста Луцька у бік збільшення. Вартість надання послуги, розрахована окремо за кожним будинком на основі обґрунтованих нормативних витрат, відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2021 № 869. Періодичність та строки надання послуг встановленні рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради ”Про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються житлово-експлуатаційними підприємствами м. Луцька” від 09.02.2022 №72-1 і залишаються чинними без змін. Товариство „М.Ж.К” протягом 14 календарних днів приймає письмово усі зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб про розмір тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

З тарифами на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо для кожного будинку можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Луцької міської ради в розділі „оголошення” на сайті Товариства "М.Ж.К." в розділі "для населення"/"документи для обговорення" та на інформаційних стендах у під'їздах будинків /біля них.

Адміністрація товариства „М.Ж.К.”

Проект

Розрахунок тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій окремо за кожним будинком по Товариству "М.Ж.К."

№ п/п Будинок Витрати з приби- рання прибуди- нкової тери- торії Витрати з приби- рання сходо- вих кліток Витрати з приби- рання підвалів, техні- чних пове- рхів Витрати з техні- чного обслу- гову- вання ліфтів Витрати з техні- чного обслу- гову- вання, та пото- чного ремо- нту внутрі-шньобу-динкових систем загаль- ного корис-тування Витрати з дера- тизації Витрати з дезін-секції Витрати з обслу- гову- вання димо- венти-ляцій- них кана- лів Витрати з прове- дення поточ- ного ремонту конст-рукти- вних елеме- нтів Витрати з освіт- лення місць зага- льного корис-тування Витрати з енерго- поста- чання для ліфтів Собіва- ртість Прибуток ПДВ Тариф, грн./кв.м В тому числі для квартир що не обслу- говую- ться ліфтами грн./кв.м
1 Агатангела Кримського 8 0,2459 0,4367 0,0005 0,0000 0,2746 0,0041 0,0020 0,0933 0,4845 0,1055 0,0000 1,6471 0,0824 0,3459 2,0753 0,0000
2 В'ячеслава Чорновола 14 0,4321 0,0972 0,0007 0,0000 0,1889 0,0027 0,0014 0,0664 0,4820 0,0881 0,0000 1,3595 0,0680 0,2855 1,7130 0,0000
3 В'ячеслава Чорновола 16 0,2121 0,1433 0,0007 0,0000 0,2336 0,0042 0,0021 0,0865 0,4822 0,1005 0,0000 1,2652 0,0633 0,2657 1,5942 0,0000
4 В'ячеслава Чорновола 18 0,1961 0,1325 0,0006 0,0000 0,2191 0,0033 0,0017 0,0800 0,4728 0,0988 0,0000 1,2049 0,0602 0,2530 1,5182 0,0000
5 В'ячеслава Чорновола 20 0,1752 0,1184 0,0006 0,0000 0,2000 0,0028 0,0014 0,0714 0,4598 0,0965 0,0000 1,1261 0,0563 0,2365 1,4189 0,0000
6 В'ячеслава Чорновола 26 0,2154 0,1619 0,0001 0,0000 0,2086 0,0035 0,0017 0,1069 0,5448 0,1060 0,0000 1,3489 0,0674 0,2833 1,6996 0,0000
7 В'ячеслава Чорновола 28 0,1331 0,1456 0,0000 0,0000 0,2780 0,0076 0,0038 0,0979 0,5373 0,1218 0,0000 1,3251 0,0663 0,2783 1,6696 0,0000
8 В'ячеслава Чорновола 2Б 0,0920 0,2512 0,0005 0,0000 0,4628 0,0008 0,0004 0,0344 0,5366 0,1074 0,0000 1,4861 0,0743 0,3121 1,8725 0,0000
9 В'ячеслава Чорновола 2В 0,0970 0,1354 0,0002 0,2321 0,3179 0,0019 0,0010 0,0388 0,4267 0,0911 0,0661 1,4082 0,0704 0,2957 1,7743 1,3986
10 В'ячеслава Чорновола 4 0,2215 0,2483 0,0006 0,0000 0,4910 0,0077 0,0039 0,0383 0,5408 0,1109 0,0000 1,6630 0,0832 0,3492 2,0954 0,0000
11 В'ячеслава Чорновола 6 0,0713 0,1710 0,0005 0,2716 0,5103 0,0044 0,0022 0,0407 0,5217 0,1166 0,0689 1,7792 0,0890 0,3736 2,2418 1,8128
12 В'ячеслава Чорновола 8 0,1805 0,0000 0,0000 0,0000 0,2339 0,0047 0,0024 0,0796 0,5625 0,0917 0,0000 1,1553 0,0578 0,2426 1,4557 0,0000
13 Воїнів-інтернаціоналістів 1 0,0738 0,1590 0,0005 0,2727 0,5102 0,0047 0,0023 0,0412 0,5083 0,1160 0,0683 1,7570 0,0879 0,3690 2,2138 1,7842
14 Воїнів-інтернаціоналістів 7 0,0811 0,1684 0,0004 0,2720 0,5089 0,0048 0,0024 0,0407 0,5047 0,1158 0,0683 1,7675 0,0884 0,3712 2,2270 1,7983
15 Відродження 41 0,1383 0,1517 0,0003 0,2620 0,4030 0,0023 0,0012 0,0258 0,5044 0,1075 0,0700 1,6665 0,0833 0,3500 2,0998 1,6815
16 Відродження 41А 0,1659 0,1636 0,0004 0,2972 0,5391 0,0029 0,0014 0,0448 0,5134 0,1195 0,0684 1,9166 0,0958 0,4025 2,4149 1,9543
17 Відродження 41Б 0,2890 0,1125 0,0005 0,1948 0,4240 0,0037 0,0019 0,0284 0,5207 0,1079 0,0706 1,7540 0,0877 0,3683 2,2100 1,8756
18 Відродження 43 0,2443 0,2394 0,0007 0,0000 0,4816 0,0069 0,0035 0,0370 0,5789 0,1100 0,0000 1,7023 0,0851 0,3575 2,1449 0,0000
19 Відродження 53 0,2301 0,1617 0,0004 0,2425 0,4787 0,0030 0,0015 0,0366 0,5066 0,1122 0,0685 1,8418 0,0921 0,3868 2,3207 1,9288
20 Гончара 9 0,2189 0,4200 0,0002 0,0000 0,2335 0,0042 0,0021 0,0865 0,4830 0,1005 0,0000 1,5489 0,0774 0,3253 1,9516 0,0000
21 Гордіюк 37 0,1567 0,1426 0,0004 0,2464 0,4630 0,0036 0,0018 0,0348 0,5067 0,1121 0,0687 1,7368 0,0868 0,3647 2,1884 1,7913
22 Гордіюк 39 0,2029 0,2435 0,0009 0,0000 0,4702 0,0071 0,0036 0,0353 0,5872 0,1106 0,0000 1,6613 0,0831 0,3489 2,0932 0,0000
23 Гордіюк 43 0,1286 0,1393 0,0004 0,2678 0,5055 0,0045 0,0023 0,0402 0,5079 0,1154 0,0686 1,7805 0,0890 0,3739 2,2434 1,8196
24 Гордіюк 45 0,1316 0,1603 0,0003 0,2691 0,5071 0,0054 0,0027 0,0405 0,5049 0,1156 0,0686 1,8061 0,0903 0,3793 2,2757 1,8502
25 Гордіюк 47 0,1226 0,1414 0,0005 0,2591 0,4935 0,0023 0,0011 0,0376 0,5532 0,1149 0,0677 1,7939 0,0897 0,3767 2,2603 1,8485
26 Карпенка-Карого 11 0,0740 0,1446 0,0004 0,2712 0,5069 0,0044 0,0022 0,0404 0,5065 0,1156 0,0691 1,7353 0,0868 0,3644 2,1865 1,7577
27 Кравчука 10 0,1018 0,2593 0,0005 0,1485 0,5982 0,0048 0,0024 0,0530 0,5213 0,1266 0,0683 1,8847 0,0942 0,3958 2,3747 2,1016
28 Кравчука 12 0,2431 0,1951 0,0007 0,0000 0,4792 0,0055 0,0028 0,0385 0,5570 0,1141 0,0000 1,6360 0,0818 0,3436 2,0614 0,0000
29 Кравчука 16 0,1671 0,1869 0,0002 0,2733 0,5114 0,0052 0,0026 0,0410 0,4970 0,1161 0,0687 1,8695 0,0935 0,3926 2,3556 1,9247
30 Кравчука 18 0,1284 0,1785 0,0002 0,2578 0,4942 0,0049 0,0025 0,0387 0,5014 0,1140 0,0681 1,7887 0,0894 0,3756 2,2538 1,8431
31 Кравчука 2 0,1179 0,1331 0,0004 0,2458 0,4650 0,0037 0,0019 0,0356 0,5161 0,1125 0,0660 1,6980 0,0849 0,3566 2,1395 1,7466
32 Кравчука 20 0,3198 0,2253 0,0002 0,0000 0,4896 0,0050 0,0025 0,0381 0,5665 0,1108 0,0000 1,7578 0,0879 0,3691 2,2148 0,0000
33 Кравчука 24 0,2721 0,2231 0,0005 0,0000 0,5034 0,0057 0,0029 0,0399 0,5561 0,1124 0,0000 1,7161 0,0858 0,3604 2,1623 0,0000
34 Кравчука 34 0,1300 0,1603 0,0004 0,2747 0,5081 0,0047 0,0024 0,0546 0,5041 0,1157 0,0691 1,8241 0,0912 0,3831 2,2984 1,8652
35 Кравчука 34А 0,1141 0,1431 0,0004 0,2491 0,4867 0,0035 0,0018 0,0371 0,5145 0,1131 0,0682 1,7316 0,0866 0,3636 2,1818 1,7820
36 Кравчука 38 0,0852 0,1292 0,0006 0,2621 0,4845 0,0028 0,0014 0,0365 0,5054 0,1184 0,0691 1,6952 0,0848 0,3560 2,1360 1,7186
37 Кравчука 4 0,0818 0,1559 0,0005 0,2661 0,5037 0,0051 0,0026 0,0400 0,5078 0,1152 0,0686 1,7473 0,0874 0,3669 2,2016 1,7799
38 Кравчука 40 0,1466 0,2083 0,0006 0,0000 0,4862 0,0079 0,0040 0,0376 0,5789 0,1103 0,0000 1,5804 0,0790 0,3319 1,9913 0,0000
39 Кравчука 42 0,1369 0,1486 0,0004 0,2450 0,4894 0,0029 0,0015 0,0369 0,5116 0,1143 0,0700 1,7575 0,0879 0,3691 2,2144 1,8176
40 Кравчука 42а 0,1666 0,1940 0,0000 0,1930 0,3081 0,0005 0,0002 0,1200 0,4770 0,1240 0,0715 1,6549 0,0827 0,3475 2,0852 1,7519
41 Кравчука 48 0,1024 0,1040 0,0005 0,1953 0,4533 0,0051 0,0025 0,0331 0,4360 0,1091 0,0685 1,5098 0,0755 0,3171 1,9023 1,5700
42 Липинського 3 0,1194 0,2549 0,0002 0,1768 0,2830 0,0047 0,0024 0,0332 0,4303 0,1092 0,0687 1,4828 0,0741 0,3114 1,8683 1,5590
43 Молоді 1 0,2756 0,2039 0,0007 0,0000 0,4706 0,0051 0,0026 0,0354 0,5681 0,1089 0,0000 1,6709 0,0835 0,3509 2,1053 0,0000
44 Молоді 10А 0,4770 0,1799 0,0009 0,0000 0,7234 0,0096 0,0048 0,0701 0,5839 0,1390 0,0000 2,1886 0,1094 0,4596 2,7576 0,0000
45 Молоді 12 0,2375 0,1591 0,0002 0,2386 0,4298 0,0046 0,0023 0,0306 0,5022 0,1115 0,0611 1,7775 0,0889 0,3733 2,2397 1,8620
46 Молоді 13 0,3803 0,2703 0,0008 0,0000 0,4868 0,0066 0,0033 0,0375 0,5871 0,1103 0,0000 1,8830 0,0942 0,3954 2,3726 0,0000
47 Молоді 13А 0,3077 0,2688 0,0008 0,0000 0,4840 0,0068 0,0034 0,0373 0,5809 0,1101 0,0000 1,7998 0,0900 0,3780 2,2677 0,0000
48 Молоді 13Б 0,5127 0,1322 0,0050 0,0000 0,6749 0,0056 0,0028 0,0635 0,5743 0,1346 0,0000 2,1056 0,1053 0,4422 2,6531 0,0000
49 Молоді 14 0,1389 0,1490 0,0003 0,2645 0,4294 0,0028 0,0014 0,0322 0,5040 0,1185 0,0709 1,7119 0,0856 0,3595 2,1570 1,7344
50 Молоді 15 0,2089 0,1280 0,0005 0,2581 0,4923 0,0046 0,0023 0,0380 0,5090 0,1168 0,0714 1,8299 0,0915 0,3843 2,3057 1,8905
51 Молоді 17 0,2695 0,2996 0,0008 0,0000 0,4775 0,0069 0,0035 0,0364 0,5807 0,1100 0,0000 1,7849 0,0892 0,3748 2,2490 0,0000
52 Молоді 17А 0,2915 0,2890 0,0008 0,0000 0,4805 0,0070 0,0035 0,0368 0,5851 0,1103 0,0000 1,8045 0,0902 0,3789 2,2737 0,0000
53 Молоді 17Б 0,4433 0,2756 0,0008 0,0000 0,4871 0,0062 0,0031 0,0377 0,5776 0,1117 0,0000 1,9431 0,0972 0,4081 2,4483 0,0000
54 Молоді 19 0,3128 0,2959 0,0008 0,0000 0,4809 0,0054 0,0027 0,0369 0,5852 0,1101 0,0000 1,8307 0,0915 0,3844 2,3067 0,0000
55 Молоді 1А 0,3733 0,2019 0,0006 0,0000 0,4735 0,0054 0,0027 0,0359 0,5470 0,1091 0,0000 1,7494 0,0875 0,3674 2,2042 0,0000
56 Молоді 21 0,4115 0,2738 0,0009 0,0000 0,5129 0,0090 0,0045 0,0413 0,5750 0,1136 0,0000 1,9425 0,0971 0,4079 2,4476 0,0000
57 Молоді 23 0,1755 0,1493 0,0005 0,2464 0,4818 0,0047 0,0023 0,0368 0,5082 0,1135 0,0690 1,7880 0,0894 0,3755 2,2529 1,8555
58 Молоді 3 0,2516 0,2480 0,0006 0,0000 0,4719 0,0043 0,0021 0,0356 0,5788 0,1088 0,0000 1,7017 0,0851 0,3574 2,1441 0,0000
59 Молоді 3А 0,2148 0,1274 0,0005 0,2485 0,4846 0,0048 0,0024 0,0374 0,5113 0,1129 0,0686 1,8132 0,0907 0,3808 2,2846 1,8851
60 Молоді 3Б 0,2857 0,1333 0,0005 0,2478 0,4839 0,0049 0,0024 0,0373 0,5115 0,1128 0,0686 1,8887 0,0944 0,3966 2,3798 1,9811
61 Молоді 4 0,1701 0,1664 0,0002 0,2648 0,4854 0,0047 0,0024 0,0384 0,5066 0,1153 0,0657 1,8200 0,0910 0,3822 2,2932 1,8768
62 Молоді 5 0,3913 0,2149 0,0006 0,0000 0,4803 0,0043 0,0022 0,0362 0,5717 0,1092 0,0000 1,8107 0,0905 0,3802 2,2815 0,0000
63 Молоді 5А 0,2349 0,2125 0,0006 0,0000 0,4697 0,0039 0,0020 0,0354 0,5717 0,1091 0,0000 1,6398 0,0820 0,3444 2,0661 0,0000
64 Молоді 5Б 0,2336 0,2623 0,0028 0,0000 0,4447 0,0048 0,0024 0,0327 0,5740 0,1080 0,0000 1,6653 0,0833 0,3497 2,0983 0,0000
65 Молоді 6 0,2214 0,1869 0,0005 0,2609 0,6417 0,0050 0,0025 0,0589 0,5152 0,1319 0,0685 2,0934 0,1047 0,4396 2,6377 2,2226
66 Молоді 7 0,2150 0,1447 0,0003 0,2615 0,4909 0,0032 0,0016 0,0371 0,5149 0,1187 0,0726 1,8605 0,0930 0,3907 2,3442 1,9233
67 Молоді 9 0,4056 0,2702 0,0005 0,0000 0,4819 0,0047 0,0023 0,0355 0,5756 0,1110 0,0000 1,8873 0,0944 0,3963 2,3780 0,0000
68 Молоді 9А 0,3764 0,2514 0,0006 0,0000 0,4707 0,0044 0,0022 0,0355 0,5752 0,1085 0,0000 1,8249 0,0912 0,3832 2,2994 0,0000
69 Молоді 9Б 0,2982 0,2107 0,0007 0,0000 0,4738 0,0053 0,0026 0,0359 0,5706 0,1088 0,0000 1,7066 0,0853 0,3584 2,1503 0,0000
70 Соборності 1 0,2233 0,1911 0,0006 0,2709 0,5699 0,0030 0,0015 0,0482 0,5069 0,1328 0,0678 2,0160 0,1008 0,4234 2,5402 2,1134
71 Соборності 13А 0,3303 0,2925 0,0008 0,0000 0,4832 0,0064 0,0032 0,0370 0,5807 0,1098 0,0000 1,8439 0,0922 0,3872 2,3233 0,0000
72 Соборності 14 0,1516 0,1541 0,0001 0,2529 0,4605 0,0031 0,0016 0,0351 0,5004 0,1158 0,0709 1,7461 0,0873 0,3667 2,2001 1,7921
73 Соборності 14А 0,0639 0,1500 0,0002 0,2131 0,4852 0,0042 0,0021 0,0383 0,5039 0,1187 0,0611 1,6407 0,0820 0,3445 2,0673 1,7218
74 Соборності 16 0,1506 0,1526 0,0002 0,2448 0,4814 0,0053 0,0027 0,0369 0,5067 0,1125 0,0684 1,7621 0,0881 0,3700 2,2202 1,8256
75 Соборності 17 0,3370 0,2816 0,0009 0,0000 0,4757 0,0070 0,0035 0,0361 0,5800 0,1098 0,0000 1,8316 0,0916 0,3846 2,3078 0,0000
76 Соборності 19 0,4015 0,2375 0,0008 0,0000 0,5268 0,0071 0,0036 0,0431 0,5798 0,1153 0,0000 1,9155 0,0958 0,4023 2,4135 0,0000
77 Соборності 19А 0,3100 0,2910 0,0009 0,0000 0,4772 0,0074 0,0037 0,0363 0,5845 0,1100 0,0000 1,8210 0,0911 0,3824 2,2945 0,0000
78 Соборності 1А 0,1392 0,1580 0,0003 0,1454 0,3709 0,0028 0,0014 0,0211 0,4964 0,1016 0,0610 1,4981 0,0749 0,3146 1,8876 1,6275
79 Соборності 21 0,2626 0,1516 0,0004 0,2415 0,4774 0,0030 0,0015 0,0364 0,5185 0,1120 0,0685 1,8734 0,0937 0,3934 2,3605 1,9699
80 Соборності 22 0,1647 0,1897 0,0005 0,2544 0,5135 0,0032 0,0016 0,0389 0,5382 0,1141 0,0608 1,8796 0,0940 0,3947 2,3683 1,9711
81 Соборності 23 0,3579 0,2924 0,0008 0,0000 0,4866 0,0066 0,0033 0,0372 0,5794 0,1099 0,0000 1,8741 0,0937 0,3936 2,3614 0,0000
82 Соборності 24 0,1659 0,1432 0,0003 0,2579 0,4990 0,0035 0,0018 0,0390 0,5072 0,1143 0,0683 1,8004 0,0900 0,3781 2,2685 1,8575
83 Соборності 24А 0,2286 0,1843 0,0003 0,0000 0,4809 0,0077 0,0039 0,0368 0,5611 0,1098 0,0000 1,6134 0,0807 0,3388 2,0329 0,0000
84 Соборності 25 0,4531 0,2381 0,0004 0,0000 0,5069 0,0060 0,0030 0,0404 0,5749 0,1148 0,0000 1,9376 0,0969 0,4069 2,4414 0,0000
85 Соборності 25А 0,2506 0,3040 0,0008 0,0000 0,4816 0,0064 0,0032 0,0370 0,5850 0,1098 0,0000 1,7784 0,0889 0,3735 2,2408 0,0000
86 Соборності 26 0,1469 0,1759 0,0001 0,2678 0,4936 0,0028 0,0014 0,0385 0,5082 0,1162 0,0641 1,8155 0,0908 0,3813 2,2875 1,8693
87 Соборності 27 0,2442 0,1589 0,0004 0,2451 0,4838 0,0047 0,0024 0,0369 0,5166 0,1125 0,0686 1,8741 0,0937 0,3936 2,3614 1,9661
88 Соборності 29 0,2652 0,3009 0,0008 0,0000 0,4840 0,0071 0,0036 0,0373 0,5903 0,1102 0,0000 1,7994 0,0900 0,3779 2,2672 0,0000
89 Соборності 30 0,1036 0,1486 0,0006 0,2394 0,4836 0,0031 0,0016 0,0365 0,5069 0,1131 0,0657 1,7027 0,0851 0,3576 2,1454 1,7610
90 Соборності 31А 0,2992 0,2890 0,0009 0,0000 0,4889 0,0072 0,0036 0,0374 0,5949 0,1102 0,0000 1,8313 0,0916 0,3846 2,3074 0,0000
91 Соборності 32 0,0872 0,1701 0,0005 0,2646 0,4926 0,0036 0,0018 0,0383 0,5078 0,1192 0,0692 1,7549 0,0877 0,3685 2,2112 1,7906
92 Соборності 32Б 0,1109 0,1546 0,0004 0,2555 0,4944 0,0027 0,0014 0,0377 0,5134 0,1159 0,0705 1,7574 0,0879 0,3691 2,2143 1,8036
93 Соборності 33 0,2300 0,1359 0,0004 0,2458 0,4818 0,0046 0,0023 0,0370 0,5166 0,1125 0,0686 1,8355 0,0918 0,3855 2,3127 1,9166
94 Соборності 34 0,1096 0,1522 0,0004 0,2719 0,5105 0,0043 0,0022 0,0409 0,5070 0,1160 0,0686 1,7836 0,0892 0,3746 2,2473 1,8183
95 Соборності 35 0,3417 0,2819 0,0008 0,0000 0,4771 0,0071 0,0036 0,0363 0,5908 0,1099 0,0000 1,8492 0,0925 0,3883 2,3300 0,0000
96 Соборності 36 0,1119 0,1909 0,0003 0,2410 0,2718 0,0013 0,0009 0,1036 0,4320 0,1151 0,0693 1,5381 0,0769 0,3230 1,9380 1,5470
97 Соборності 37 0,2495 0,1138 0,0004 0,2437 0,4793 0,0043 0,0022 0,0366 0,5093 0,1123 0,0687 1,8201 0,0910 0,3822 2,2933 1,8997
98 Соборності 37А 0,2400 0,1399 0,0005 0,2328 0,6499 0,0048 0,0024 0,0599 0,5128 0,1327 0,0683 2,0440 0,1022 0,4292 2,5754 2,1961
99 Соборності 38 0,1977 0,1453 0,0003 0,2574 0,4646 0,0029 0,0015 0,0357 0,4989 0,1160 0,0704 1,7907 0,0895 0,3760 2,2563 1,8433
100 Соборності 38А 0,0809 0,1448 0,0003 0,2509 0,5132 0,0023 0,0012 0,0403 0,4145 0,1172 0,0658 1,6314 0,0816 0,3426 2,0556 1,6565
101 Соборності 4 0,1146 0,1972 0,0004 0,2421 0,5895 0,0045 0,0023 0,0519 0,5128 0,1294 0,0679 1,9126 0,0956 0,4016 2,4099 2,0193
102 Соборності 42А 0,0846 0,1615 0,0004 0,2698 0,5180 0,0025 0,0013 0,0390 0,5148 0,1224 0,0741 1,7884 0,0894 0,3756 2,2534 1,8201
103 Соборності 5 0,3867 0,2738 0,0003 0,0000 0,4904 0,0050 0,0025 0,0385 0,5777 0,1146 0,0000 1,8895 0,0945 0,3968 2,3808 0,0000
104 Соборності 6 0,1530 0,1603 0,0002 0,2516 0,4789 0,0046 0,0023 0,0364 0,5062 0,1152 0,0701 1,7788 0,0889 0,3735 2,2413 1,8359
105 Соборності 8 0,1292 0,1300 0,0005 0,2462 0,4827 0,0047 0,0024 0,0371 0,5084 0,1127 0,0685 1,7224 0,0861 0,3617 2,1702 1,7737
106 Соборності 9 0,1872 0,1602 0,0005 0,2713 0,6462 0,0051 0,0025 0,0586 0,5127 0,1361 0,0709 2,0513 0,1026 0,4308 2,5846 2,1535
107 Сухомлинського 4а 0,1391 0,1190 0,0004 0,2028 0,4571 0,0028 0,0014 0,0452 0,4339 0,1112 0,0681 1,5810 0,0791 0,3320 1,9921 1,6507
    mjkadmin   створено 24 січня 2013 10:39   переглядів (18711)   коментарів (0) 


Коментарі:

До даної публікації немає коментарів.

Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by bodikkk